Expertises

 • Bliksembeveiliging

  Bliksembeveiliging

  Een bliksembeveiligingsinstallatie is een constructie bestaande uit een opvanginrichting, afgaande leidingen en een aardingssysteem.

 • Aardingsystemen

  Aardingsystemen

  Een aardingssysteem moet zonder aansluiting op het waterleidingnet of andere, toevallig aanwezige aardingen, functioneel blijven.

 • Onderhoud

  Onderhoud

  Met een adequaat ontwerp en deugdelijke montage van uw aarding- en bliksemafleiderinstallatie bent u er nog niet. Gedegen onderhoud is zeker noodzakelijk.

 • Advies en ontwerp

  Advies en ontwerp

  Als kennisorganisatie helpen wij u bij het maken van de juiste beslissingen wanneer het gaat om het ontwerpen en ontwikkelen van infrastructurele installaties.

 • Risico-analyse

  Risico-analyse

  Alvorens een besluit te nemen om voor een bepaald object tot bliksembeveiliging over te gaan, moet de mate van noodzakelijkheid van bliksembeveiliging voor dat object worden bepaald.

 • Kathodische bescherming

  Kathodische bescherming

  Kathodische bescherming (KB) is een methode van corrosiebestrijding en berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object.