Ga naar hoofdinhoud

Onderhoud

Met een adequaat ontwerp en deugdelijke montage van uw aardings- en bliksemafleiderinstallatie bent u er nog niet. Gedegen onderhoud is zeker noodzakelijk. NAB Bliksembeveiliging ontwerpt, installeert en inspecteert al bijna 20 jaar bliksembeveiligingsinstallaties en is daarmee de leidende specialist met landelijke dekking. Naast alle grote elektrotechnische installateurs werkt ons inspectieteam voor een groot aantal woningbouwcorporaties en VvE’s . Onze brede ervaring, persoonlijke aanpak en praktische werkwijze zorgen ervoor dat u altijd verzekerd bent van totale bliksembeveiliging.

Met een adequaat ontwerp en deugdelijke montage van uw aardings- en bliksemafleiderinstallatie bent u er nog niet. Er zijn namelijk meerdere factoren die het noodzakelijk maken om uw installatie (twee-)jaarlijks te inspecteren:
  • De gebruikte materialen van de installatie, bijvoorbeeld koper of aluminium.
  • De omgevingsinvloeden ter plaatse, bijvoorbeeld de bodem of het weer.
  • Het ¬†oppervlak en de wijze waarop de materialen zijn bevestigd.
Denk ook aan meer praktische zaken die vaak over het hoofd worden gezien:
  • aanvullende plaatsing van apparaten en/of leidingen binnen een bestaande installatie, binnen dan wel gekoppeld aan het object.
  • (gedeeltelijke) renovatie, reparatie dan wel uitbreiding van het beveiligde object.

Periodieke inspecties

Periodieke inspecties zijn van zeer groot belang om te komen tot een doelmatig onderhoud van een bliksembeveiligingsinstallatie en tot het aanpassen ervan aan gewijzigde omstandigheden. Zij moeten plaatshebben al naar gelang de omstandigheden en het belang van de installatie. Ook na bouwkundige wijzigingen of installatietechnische aanpassingen aan het pand moet een herinspectie plaatsvinden om de bliksembeveiligingsinstallatie te laten voldoen aan de eisen van de norm.

Bestaande installaties

Bestaande installaties worden beoordeeld aan de hand van de toen geldende norm ten tijde van aanleg van de bliksembeveiligingsinstallatie. Tot 1 februari 2009 zijn bliksembeveiligingsinstallaties aangelegd conform de norm NEN 1014 5e druk november 1992 en aanvullingen. Per 1 februari 2009 is deze norm komen te vervallen. De nieuwe internationale norm bliksembeveiliging is de NEN EN IEC 62305 :2009, welke sinds genoemde datum van kracht is in Nederland.

Controle

Een controle door ons uitgevoerd houdt in:
  • Onze inspecteur gaat na of het ontwerp en de uitvoering van de bliksemafleiderinstallatie voldoet aan de huidige NEN1010 en afhankelijk van het ontwerp volgens de oude norm bliksembeveiliging NEN 1014 of de huidige norm NEN-EN-IEC 62305.
  • Een visuele controle zal plaats vinden om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de deugdelijkheid van de betreffende installatie.
  • Er zal tevens gecontroleerd worden of alle aansluitingen voor een elektrolytische verbinding zorgen.
  • Alle weerstanden worden op een meetrapport vermeld.
  • Indien reparaties of aanpassingen van de installatie noodzakelijk zijn, worden deze op het meetrapport vermeld en afzonderlijk d.m.v. een offerte aangeboden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie? Wij adviseren u graag.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.
010 - 292 76 26   info@nab-bliksembeveiliging.nl

Back To Top